• company
 • products
 • service

Dệt may - Tạp phẩm - Điện - Công nghiệp

EC là công ty hàng đầu tham gia vào lĩnh vực đảm bảo chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Không có thách thức nào là quá lớn!

EC

Về chúng tôi

Đội ngũ kiểm soát chất lượng của chúng tôi đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ của tất cả các sản phẩm trong chuỗi cung ứng của bạn. Nhấn vào đây để xem chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào!
Chúng tôi không phải là nhà chung chung, nhưng cách tiếp cận nhân sự của chúng tôi đảm bảo khả năng kỹ thuật theo danh mục cụ thể cho tất cả các loại sản phẩm của bạn.
Chúng tôi luôn cập nhật kịp thời tất cả các tin tức mới nhất về ngành và công ty cho khách hàng và đối tác của mình. Vui lòng duyệt qua!
EC đã được công nhận để đáp ứng hầu hết các yêu cầu quy định đối với các thương hiệu toàn cầu của bạn. Điều quan trọng là đối tác QC phải xác minh các tiêu chuẩn này.

Dịch vụ của chúng tôi

Điều tra

Consumer Goods

Hàng tiêu dùng

Là một cơ quan kiểm tra, thẩm định, thử nghiệm và chứng nhận được quốc tế công nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ kiểm tra hàng tiêu dùng. Bạn có thể đăng ký dịch vụ kiểm tra sản phẩm của EC ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất sản phẩm, từ thiết kế sản phẩm đến giao hàng.

Industrial Products

Những sản phẩm công nghiệp

Kiểm tra là một phần quan trọng của kiểm soát chất lượng. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho sản phẩm ở tất cả các giai đoạn của toàn bộ chuỗi cung ứng, hỗ trợ bạn kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất và ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về chất lượng đối với sản phẩm của bạn.

Khách hàng

 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner
 • Our Partner