Đang tải S

tải kiểm tra

Nhiều vấn đề đã phát sinh liên quan đến việc chất hàng vào công-te-nơ bao gồm thay thế sản phẩm, xếp chồng kém dẫn đến tăng chi phí do sản phẩm và thùng các-tông của chúng bị hư hại.Ngoài ra, các thùng chứa luôn bị hư hỏng, nấm mốc, rò rỉ và gỗ mục nát, có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm của bạn vào thời điểm giao hàng.

Việc kiểm tra chất hàng chuyên nghiệp sẽ giảm thiểu nhiều vấn đề trong số này để đảm bảo quá trình vận chuyển suôn sẻ không có bất ngờ.Việc kiểm tra như vậy được thực hiện vì nhiều lý do. 

Công tác kiểm tra ban đầu đối với công-te-nơ được hoàn thành trước khi xếp hàng để phát hiện các tình trạng như độ ẩm, hư hỏng, nấm mốc và các tình trạng khác.Trong khi quá trình bốc hàng đang được thực hiện, nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm, nhãn mác, tình trạng đóng gói và thùng vận chuyển để xác nhận số lượng, kiểu dáng và những thứ khác có thể được yêu cầu.